Meelespea

 

TUUBISÕIT SOBIB KÕIGILE ALATES 6-NDAST ELUAASTAST. LAPSED VANUSEGA ALLA 10 AASTAT PEAVAD OLEMA VASTUTAVA TÄISKASVANU JÄRELVALVE ALL.

LUMERÕNGAGA VÕIB SÕITA VAID ÜKS INIMENE. ERANDIKS ON VÄIKESED LAPSED, KELLEL ON LUBATUD LUMERÕNGAGA SÕITA KA KOOS TÄISKASVANUGA. ALLA 3-AASTASE LAPSEGA EI OLE SOOVITATAV KOOS LASKUDA. ATRAKTSIOONI KASUTAMISE AJAL VASTUTAB LAPSE EEST TÄISKASVANUD SAATJA.

 • ENNE RAJALE MINEKUT HINNAKE, KAS TEIE TERVISLIK SEISUND ON PIISAVALT HEA SELLE ATRAKTSIOONI KASUTAMISEKS, RAJAL OLETE ISE ENDA EEST VASTUTAV.

 • SNOWTUBING ON ETTE NÄHTUD ÜHELE KASUTAJALE

 • LUMERÕNGAD EI OLE JUHITAVAD, NEID VÕIB KASUTADA VAID ETTENÄHTUD RAJAL

 • LASKUMINE VÕIB ALATA ALLES SIIS, KUI EELNEV LASKUJA ON TÕUSNUD PÜSTI NING ALUSTANUD LIIKUMIST RAJALT EEMALE

 • LASKUMISE AJAL HOIA ALATI SANGADEST KINNI

 • AUSTA TEISI KAASSÕITJAID, ÄRA SEA OMA KÄITUMISEGA OHTU TEISI SÕITJAID

 • LÕPETANUD LASKUMISE VABASTA VIIVITAMATULT RADA

 • TUUBIRAJAL JALGSI LIIKUMINE ON KEELATUD

 • TUUBIMÄE TÖÖTAJATE KORRALDUSED ON MÕELDUD OHUTUSE TAGAMISEKS NING NEID TULEB TÄITA

 • VASTUTUS VIGASTUSE EEST JÄÄB IGAÜHEL ENDA KANDA

 • ALKOHOLIJOOBES ISISKUID EI TEENINDATA

TOREDAID ELAMUSI !